Eignastýring ACRO veitir viðskiptavinum sínum persónulega og óháða þjónustu á sviði eignastýringar með langtímahagsmuni þeirra að leiðarljósi.

ACRO verðbréf leggja áherslu á að skilja og meta markmið viðskiptavina í fjárfestingum og vinna með viðskiptavinum að langtímaárangri. Félagið hefur sérhæft sig í miðlun fjárfestinga í erlendum verðbréfa- og framtakssjóðum í samstarfi við trausta erlenda aðila. Sérfræðingar eignarstýringar hafa áralanga og sértæka þekkingu á fjárfestingum hér heima og erlendis.
ACRO verðbréf hafa ríkan skilning á mikilvægi þess að fjárfestingar séu óháðar og til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra hefur félagið sett sér ítarlegar starfsreglur og verkferla, m.a. um hagsmunaárekstra og aðskilnað starfssviða. Félagið stundar ekki viðskipti fyrir eigin reikning og rekur ekki eigin sjóði.